Zala  Megyei  Sakkszövetség

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Pf. 206.

Telefon/fax: 92/596-220,     596-221

 

ZALA MEGYE 2009/2010.

I. osztályú sakk csapatbajnokságának versenykiírása

 

 

1)     A bajnokság célja:

A megyei csapatbajnoki cím eldöntése, az NB II-es osztályozóra való jog megszerzése.

A győztes csapat osztályozót játszik Somogy és Baranya megye bajnokával. Az első jogot szerez az NB II-ben való indulásra. Az osztályozó mérkőzések szabályait a 2009/2010. évi

      Nemzeti Csapatbajnokság Versenykiírása tartalmazza . (10/E)

 

2)     Résztvevők:

A Magyar Sakkszövetséggel tagsági viszonyban álló önálló sakkegyletek, sakkszakosztályt működtető sportegyesületek sakkcsapatai.

 

3)     A csapatokban versenyzők száma:

Mérkőzésenként 10 fő. Ebből 1 fő ifjúsági – 1991.06.30. után született játékos.

 

4)     A bajnokság rendezője:

Zala Megyei Sakk Szövetség

Versenybizottság:

Elnök: Metál Imre

Tagjai: Plecskó Zoltán

              Kollarics Jenő

 

5)     Versenynapok:

 

Ford.

Időpont

1.       

2009.11.15.

2.       

2009.11.29.

3.       

2009.12.13.

4.       

2010.01.10.

5.       

2010.01.24.

6.       

2010.02.21.

7.       

2010.03.07.

8.       

2010.04.25.

 

 

6)     A mérkőzések helye:

A sorsolás szerinti helyválasztó csapat versenyhelyisége.

 

7)     Nevezési határidő:

2009. október 16. (péntek) 24:00 óra (beérkezés)

 

 

 

 

8)     Nevezési díj: 8000.- Ft

Óvási díj: 4000.- Ft,  jogorvoslati díj: 2000.- Ft

A nevezést írásban, a nevezési díj befizetésének igazolásával, a kiküldött nevezési nyomtatványon kell a Zala Megye Sakkszövetség címére elküldeni:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Pf. 206.

 

9)     Költségek: a csapatok részvételi költségeit és a versenybírói díjakat (4.000.- Ft) a résztvevő csapatok, a rendezési költségeket a Zala Megyei Sakkszövetség fedezi.

 

10) A bajnokság rendszere:

Körmérkőzéses rendszer, a helyezések sorrendjét a mérkőzésenként elért játszmapontok összege határozza meg. ( Olimpiai pontszámítás)

Holtverseny esetén elsősorban a csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 2, döntetlen 1, vereség 0 pont), másodsorban az egymás elleni eredmény dönt.

 

11) Az erősorrendi ív:

a)    Az erőlistát a Magyar Sakkszövetség által kiadott formanyomtatványon (mellékelve küldjük) kell elkészíteni. A több bajnokságban résztvevő egyesületeknél csak 1 fajta erőlista lehet. Az erőlista első 10 játékosa csak az I. csapatban, 11-20. játékosa csak az első és második csapatban szerepelhet (és így tovább). A női és a 18 év alatti ifjúsági játékosok (1991.06.30. után született), száma bármennyi lehet. A vonal feletti 55 év feletti férfiak száma viszont maximum 3 fő lehet.

b)    Aki az elmúlt két évben szerepelt az egyesületi erősorrendi íven, de érvényes játszmát nem játszott, azt a vonalhúzás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

c)    Egy játékos csak egy erősorrendi íven szerepelhet. Ebből következik, hogy az NB-s játékosok csak olyan területi bajnokságban játszhatnak más egyesület csapatában, ahol az NB-s csapatuknak nincs tartalékcsapata.

d)    A vendégjátékosok licenc díja 2.000.- Ft. Bármennyi felvehető az erősorrendi ívre, de mérkőzésenként csak három vendégjátékos szerepelhet.

e)     Az erősorrendben alacsonyabb értékszámú versenyző csak akkor előzhet meg magasabb értékszámú versenyzőt, ha kettőjük közti különbség nem haladja meg a 150-et. Új versenyző az erősorrendi ívre az utolsó forduló kivételével bármikor felvehető. Az új erősorrend díja: 25 Ft x az erősorrendi íven szereplő játékosok száma.

f)       Értékszám nélküli versenyző csak az 1800 alatti értékszámosok közé kerülhet. Az erősorrendi ívre 3 külföldi játékost lehet felvenni, akik közül mérkőzésenként 2  játszhat.

g)    Az erősorrendi ívre csak 2009-re érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékosok vehetők fel. 2010. január 1-től csak azok játszhatnak, akiknek 2010-re is érvényes versenyengedélyük van.

 

12) Lebonyolítás:

Kötelező játékidő: 2 óra alatt 40 lépés, majd 2 x 30 perc zászlóleesésig a RAPID sakkverseny szabályai szerint. Az utolsó 5 percben a játszmaírás nem kötelező.

A játszmák eredményeivel FIDE értékszámot lehet szerezni, ezért a mérkőzésekre versenybírót küldünk. Esetleges távolléte esetén:

 

a.     Versenybíró a helyi csapat vezetője, vagy helyettese a mérkőzésekről az  eredményjelentő lapot 24 órán belül küldje be a Versenybizottsághoz a Megyei Sakkszövetség címére (lásd 8. pontban).

A mérkőzés eredményéről még aznap értesítse a vb. elnökét, Metál Imrét 30/463-  3428, illetve Plecskó Zoltánt 30/222-1830.

 

13) Egyéb:

A csapatbajnokságon az érvényben lévő játék és versenyszabályok az irányadóak.

A mérkőzések kezdete: 09:00 óra.

Ettől a csapatvezetők közös megegyezéssel eltérhetnek. A csapatokra várakozási idő nincs.

 A versenyzőkre a várakozási idő 1 óra. A mérkőzéseket a sorsolás szerint megadott napon kell lejátszani. Halasztás nincs. Rendkívüli esemény esetén a Versenybizottság elrendelheti a találkozó eltérő időpontban való lejátszását.

Előrehozás lehetséges: közös megegyezéssel, írásban, 10 nappal a mérkőzés előtt a versenybizottsághoz kell megküldeni a kérelmet.

A sporttörvény és a Magyar Sakkszövetség előírása szerint 90 napnál nem régebbi APEH és VPOP nullás igazolást kell csatolni a nevezésekhez.

Amennyiben 2009. évben a Magyar Sakkszövetség részére ezeket egyszer már leadták, elég az SE képviselőjének nemleges nyilatkozata is.

(Ennek hiánya esetén a CSB. eredménye nem számít be az értékszám változásába.)

A mérkőzésekre leülni csak a Megyei Sakkszövetség által jóváhagyott erőlistával lehet.

A szabálytalanságokat elkövető csapatokat büntetőpontokkal sújthatja a versenybizottság.

 

14) Díjazás:

A bajnokság 1-3. helyezett csapatai oklevelet kapnak. I-III. helyezett csapat játékosai érem díjazásban részesülnek. (15 fő)

 

15) Erőlista beküldése:  A sorsolás kezdetéig

 

16) Sorsolás:

2009. október 22.,(péntek) 1600 óra

Helye: Csuti SK sakkterme, Zalaegerszeg, Kispesti u. 11.

A benevezett csapatok képviselőjének megjelenése ajánlott.

 

 

Zalaegerszeg, 2009. július 20.

                                                                                 

Zala Megyei Sakkszövetség

 

Információ kérhető:

Plecskó Zoltán   30/2221-830

Metál Imre         30/463-3428